MVO beleid

Munnik R&D BV, een Maatschappelijk Verantwoord Ondernemer

Als maatschappelijk verantwoord ondernemer maken wij bij Munnik R&D BV bewuste keuzes als het gaat om people, planet en profit. Wij willen ons eigen steentje bijdragen aan een betere wereld, met een duurzame, circulaire economie. Een wereld die wij met een goed gevoel kunnen doorgeven aan de generaties die na ons komen. Maatschappelijke betrokkenheid beschouwen wij als een wezenlijk onderdeel van ons bestaansrecht. We proberen een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de omgeving, medewerkers, leveranciers en van de maatschappij als geheel.

Bewuste keuzes

Wij helpen onze klanten om hun gebouwen brandveilig te maken. Wij durven hen daarbij uit te dagen om grenzen te verleggen. En we willen hen inspireren om gezamenlijk bewuste keuzes te maken om die brandveiligheid op een verantwoorde manier te realiseren. Dus met oog voor mens, dier, milieu én bedrijfsvoering.

Deze gedachte hebben wij vorm en inhoud gegeven middels ons MVO-beleid. Dit beleid dient als vertrekpunt voor onze betrokken manier van werken. Dit is waar wij voor staan:

 • We geven onze klanten open en eerlijke informatie over te leveren diensten.
 • We doen bij voorkeur zaken met duurzame leveranciers.
 • Waar dat kan, schrijven we duurzame materialen voor die goed zijn voor mens en milieu.
 • Wij optimaliseren onze eigen milieuprestatie, en streven ernaar om in 2025 CO2-neutraal te ondernemen. Zo letten we bij de inkoop op milieuaspecten, beperken én scheiden we ons afval en letten we erop dat we zo weinig mogelijk emissie veroorzaken. Onze milieubelasting houden we bij met de Milieubarometer.
 • Met ons kwaliteitssysteem borgen wij dat wij werken volgens vastgestelde arbo-, veiligheids- en milieunormen.

Als maatschappelijk betrokken werkgever zorgen wij goed voor onze medewerkers. We stimuleren hen bijvoorbeeld actief om gezond te leven en bieden mogelijkheden op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en opleiding.

MVO in de praktijk

Stap voor stap brengen we ons MVO-beleid verder in praktijk. Een van de grootste winstpunten voor onze onderneming is te behalen in het zakelijk en woon-werkverkeer. Met ons ‘autodieet’ willen we de kilometers die we rijden zo duurzaam en tegelijk zo efficiënt mogelijk maken. In de komende periode gaan we daarnaast stappen maken naar een energiezuiniger kantoor gaan we bekijken hoe we onze afvalstromen nog beter kunnen scheiden.

Autodieet

Hoe we bij Munnik ons woon-werkverkeer en zakelijk verkeer zo duurzaam en effectief mogelijk kunnen maken, is nogal een zoektocht. Vooral omdat we met elkaar veel kilometers moeten maken omdat we voor goed onderbouwde advisering situaties vaak ter plekke moeten beoordelen. Duurzaam en effectief rijden levert echter ook veel winst op. Niet alleen voor het milieu, maar ook voor onze organisatie én voor de klant. De directie deelde al geruime tijd een hybride auto. Voortschrijdend inzicht bracht ons bij de keuze voor volledig elektrische bedrijfswagens. Om het deelprincipe nog verder uit te werken is de eigen auto vervangen voor een auto ‘on demand’: geen bezit, wel gebruik. We gebruiken deze auto alleen wanneer dat nodig is. De winst door lagere reiskostenvergoedingen delen we graag met onze klant. We onderzoeken of deze efficiënte manier van autogebruik haalbaar is voor ons hele wagenpark. Voor de wat kortere afstanden verkennen we daarnaast de mogelijkheden van speed pedelecs, de extra snelle e-bikes.

Hedendaagse slavernij en mensenrechten

Mensenrechten , gedefinieerd door de United Nations Universal Declaration of Human Rights, inclusief het recht op leven, vrijheid en veiligheid; gelijke rechten ongeacht geslacht; recht op bescherming bij de wet tegen discriminatie, slavernij, martelingen, of onmenselijke of onterende behandeling; en vrijheid van meningsuiting, gedachten, bewustzijn en religie.

Wij zullen altijd:

 • een veilige werkomgeving creëren voor iedereen, die minimaal voldoet aan de voorgeschreven overheidseisen, relevante reglementen en wetten.
 • handhaven van het principe gedefinieerd door United Nations Universal Declaration of Human Rights.
 • de arbeidswetten naleven behorende bij de landen waarin we werkzaam zijn en beschermen de rechten van alle werknemers, inclusief buitenlandse werknemers.
 • voldoen aan minimum loon- en leeftijdseisen.
 • ons aan de voorschriften houden met betrekking tot de maximale werkuren.
 • luisteren wanneer legitieme zorgen worden geuit en waar mogelijk passende actie ondernemen om zorgen weg te nemen of oplossingen aan te dragen.
 • werknemers aanmoedigen betrokken te zijn bij het verbeteren van teamprestaties.
 • zorgen voor voldoende arbeidsvoorzieningen, die minimaal voldoen aan de voorgeschreven overheidseisen, relevante reglementen en wetten.

Wij zullen nooit:

 • iemand uitbuiten.
 • iemand toestaan om vanuit onze naam uit te buiten.
 • producten of diensten afnemen van mensen of organisaties die zich niet conformeren aan de mensenrechten of zich niet houden aan onze eigen gedragsregels en normen voor onze werknemers.
 • een beslissing van een werknemer beïnvloeden om wel of niet lid te worden van een vakbond.

Wij verwachten van onze relaties dat zij de bovenstaande voorwaarden naleven en bevestigen hierbij dat wij niet bekend zijn met welke vorm van slavernij of mensenhandel dan ook in onze klantenkring of onderdeel van ons bedrijf en hebben de verplichting om dit voortdurend te bewaken.